Polityka prywatności

Zasady Ochrony Prywatności

[data wejścia w życie: 25 maja 2018]

I. Ciasteczka

Ciasteczka są plikami alfanumerycznymi (tekstowymi) stanowiącymi dane informatyczne, które zapisywane są w urządzeniach końcowych użytkowników podczas odwiedzin naszej strony internetowej lub aktualizowane w przypadku ponownych odwiedzin. Niniejsza strona internetowa wykorzystuje dwa typy plików cookies: 1) cookies sesyjne: są przechowywane urządzeniu użytkownika i pozostają tam aż do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki, zaś po zakończonej sesji zapisane informacje są trwale usuwane z pamięci urządzenia użytkownika; 2) cookies trwałe: są przechowywane urządzeniu końcowym użytkownika i pozostają tam aż do momentu ich ręcznego usunięcia.

Ciasteczka nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi naszą stronę. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia: które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron internetowych są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów itp.

Pliki cookies gromadzone są automatycznie, niemniej jednak użytkownicy strony mogą w każdej chwili zrezygnować z funkcji przechowywania plików cookies. W tym celu należy skonfigurować odpowiednio swoją przeglądarkę internetową.

II. Ochrona danych osobowych

Administrator
Administratorem strony internetowej www.kancelariawierzytelności.pl i www.https://monitoringplatnosci.pl oraz administratorem danych osobowych osób wysyłających zapytanie poprzez formularz kontaktowy oraz kontaktujących się na podane w zakładce „Kontakt” dane kontaktowe jest Kancelaria Wierzytelności Marek Krawczyk z siedzibą w Warszawie przy Domaniewskiej 39a, 02-672 Warszawa, NIP: 9512116839, REGON: 140498425, dalej: my.

Proces przetwarzania danych osobowych
Podawane nam dane osobowe przetwarzamy zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1), dalej: RODO, ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000), dalej: UODO, a także innymi aktami normatywnymi prawa krajowego oraz Unii Europejskiej.
W trosce o transparentność procesu przetwarzania danych osobowych, a także respektując autonomię informacyjną osób, których dane przetwarzamy, stosowanie do treści art. 13 RODO, informacje o przetwarzaniu podajemy poniżej.

Cele przetwarzania, podstawa prawna i okres przechowywania danych osobowych

Cele przetwarzania  danych osobowych

  • prowadzenie działań marketingowych, w tym wysyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną
  • udzielenie odpowiedzi na zapytanie, w zależności od potrzeb – podjęcie działań zgodnie z życzeniem osoby kontaktującej się

Podstawa prawna

  • zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
  • prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
  • zgoda z art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.; dalej: UŚUDE
  • prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Okres przechowywania danych osobowych

  • do momentu wniesienia sprzeciwu wobec ich dalszego przetwarzania lub wycofania zgody
  • niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zapytanie lub podjęcia działań zgodnie z życzeniem osoby kontaktującej się

© Monitoring Płatności | Strona zaprojektowana przez PatrykDomanski.design