Poradnik

Postępowania sądowe – czy można je przyspieszyć?

Stało się. Twój dłużnik nie zapłacił a Twoja cierpliwość skończyła się. Pozew został wysłany do sądu i co dalej? Czy możesz tylko czekać? 

Do sądów co roku wpływa kilkanaście milionów spraw(1), z czego zdecydowana większość (ponad 90%) trafia do sądów rejonowych. Najczęściej pozwy o wydanie nakazu zapłaty dotyczą spraw o wartości przedmiotu sporu poniżej 75 000 PLN, a więc najczęściej trafiają one właśnie do obleganych sądów rejonowych.

Liczba spraw przypadających do rozpatrzenia przez jednego sędziego to prawie 1500 spraw rocznie(1). To bardzo dużo, szczególnie biorąc pod uwagę zawiłość niektórych postępowań i to dlatego postępowania trwają kilka do kilkunastu miesięcy(2).

Nietrudno wyobrazić sobie panujący ład organizacyjny i ogólne napięcie jakie muszą dominować w sądach przy takiej ilości spraw.

Co możesz zrobić, żeby Twoja sprawa nie utknęła na zbyt długo?

  1. Monitoring

Masz prawo dzwonić do sądu i pytać o szczegóły postępowania:

  1. Czy została już nadana sygnatura?
  2. Czy sprawa już została rozpoznana?
  3. Czy została już nadana klauzula wykonalności?

To tylko niektóre z pytań, którymi możesz drążyć sąd i nie pozwolić, żeby Twoja sprawa bezczynnie czekała.

Do niektórych sądów lepiej pisać maile w sprawie. Mają one tę zaletę, że są dołączane do akt sprawy, więc jeśli zdecydujesz się na złożenie skargi na przewlekłość postępowania, będziesz mieć dodatkowe dowody.

  1. Skarga na przewlekłość postępowania

Ustawa z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony daje Ci prawo do jej wniesienia, jeśli postępowanie to trwa dłużej, niż to konieczne dla wyjaśnienia okoliczności faktycznych i prawnych, które są istotne dla rozstrzygnięcia sprawy.

Opłata za wniesienie skargi to 200 PLN. Jest ona jednak zwracana, jeśli sąd przełożony nad sądem przed którym toczy się postępowanie uzna ją za słuszną.

Źródło:

  1. Tendencje wpływu spraw do polskich sądów powszechnych – Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, 2019 r.
  2. Analiza działalności sądów powszechnych w latach 2012-2016 – Informator Statystyczny Wymiaru Sprawiedliwości, 2017 r.
Kim jestem s
Przedsiębiorca, licencjonowany doradca inwestycyjny (licencja KNF nr 436), tata.

Zatorami płatniczymi zajął się z potrzeby. Dla siebie. W poprzedniej firmie, której był wspólnikiem, były problemy ze ściągalnością należności. Kilka rozmów z Klientami, którzy prowadzili swoje firmy i te same problemy. Częste narzekania na zatory płatnicze. I tak, z potrzeby, narodził się Monitoring Płatności.

Od przedsiębiorcy dla przedsiębiorców.

Dowiedz się więcej
© Monitoring Płatności | Strona zaprojektowana przez PatrykDomanski.design