Poradnik

Jak oszczędzić ¾ kosztów sądowych i tyle samo czasu?

Jeśli uważasz, że droga do uzyskania nakazu zapłaty jest kosztowna i przewlekła, możesz mieć rację. W tej publikacji omawiam zarówno jak ją przyspieszyć i jak obniżyć jej koszt.

W publikacji dotyczącej postępowania zabezpieczającego poruszam już kwestię przewlekłości postępowań sądowych, ale wyłącznie w kontekście skuteczności ściągnięcia należności od dłużnika. W tej publikacji skupię się na sposobie obniżenia kosztów i przyspieszenia samego postępowania. 

Nakazy zapłaty, czyli dokumenty urzędowe na podstawie których komornik może np. zająć Twoją należność na koncie Twojego dłużnika, przeważnie wydawane są w postępowaniu upominawczym. To podstawowy i najbardziej powszechny tryb rozpoznania spraw o wydanie nakazu zapłaty. Art. 499 kodeksu postępowania cywilnego mówi, że możesz z niego skorzystać, jeśli Twoja należność:

  1. Nie jest bezzasadna,
  2. Fakty nie budzą wątpliwości sądu,
  3. Nie zależała od świadczenia wzajemnego. 

Jeśli przejdziesz przez to sito, to prawdopodobnie po okresie kilku do kilkunastu miesięcy dostaniesz prawomocny nakaz zapłaty i będziesz mógł z nim pójść do komornika. W publikacji dotyczącej postępowania zabezpieczającego omawiam sposób na zwiększenie szans odzyskania należności, bo w trakcie długiego procesu sądowego kondycja finansowa Twojego dłużnika może się znacząco pogorszyć.

Opłata sądowa od postępowania w tym trybie kosztuje 5% wartości przedmiotu sporu. Jeśli kwota Twojej faktury jest niższa niż 20 000 PLN, to stosowane są przedziały opisane w Ustawie o kosztach sądowych. Koszt takiego postępowania może być trochę wyższy, mieści się w przedziale 5-10% wartości przedmiotu sporu.

Istnieje także drugi tryb rozpatrywania spraw, jest nim tryb nakazowy. To specjalna ścieżka, przewidziana dla należności, których wymagalność jest potwierdzona specjalnymi dokumentami i nie budzi najmniejszych wątpliwości sądu.

W publikacji dotyczącej pierwszych rozmów windykacyjnych poruszam zagadnienie pozyskania dokumentacji, która właśnie teraz może się przydać. Możesz wnioskować o rozpoznanie w trybie nakazowym, jeśli przytoczone we wniosku fakty potwierdzone są:

  1. Dokumentem urzędowym,
  2. Zaakceptowanym rachunkiem,
  3. Wezwaniem do zapłaty i pisemnym uznaniem długu przez dłużnika.

W praktyce, na etapie windykacyjnym możesz pozyskać od dłużnika (lub jego uprawnionego pracownika) podpis na fakturze, potwierdzenie salda z księgowości lub oświadczenie dotyczące harmonogramu spłaty należności, które będzie zawierało odpowiednią klauzulę dotyczącą długu. Wzór dokumentu zamieszczam w kolumnie po prawej stronie.

Dzięki takiej dokumentacji, uzyskasz sowity rabat w wysokości 75% opłaty sądowej należnej dla postępowania upominawczego i Twoja sprawa zostanie rozpatrzona zdecydowanie szybciej niż sprawy z trybu upominawczego.

Kim jestem s
Przedsiębiorca, licencjonowany doradca inwestycyjny (licencja KNF nr 436), tata.

Zatorami płatniczymi zajął się z potrzeby. Dla siebie. W poprzedniej firmie, której był wspólnikiem, były problemy ze ściągalnością należności. Kilka rozmów z Klientami, którzy prowadzili swoje firmy i te same problemy. Częste narzekania na zatory płatnicze. I tak, z potrzeby, narodził się Monitoring Płatności.

Od przedsiębiorcy dla przedsiębiorców.

Dowiedz się więcej
© Monitoring Płatności | Strona zaprojektowana przez PatrykDomanski.design