Poradnik

Jak nie dopuścić do przedawnienia należności w firmie?

Twoja należność od dłuższego czasu nie została zapłacona i zastanawiasz co zrobić, żeby się nie przedawniła? W tym artykule opisuję sposoby na podtrzymanie Twojej należności „przy życiu”.

Przykładowe i bardzo skuteczne metody kontroli należności opisałem w artykułach z działów monitoringu płatności i windykacji polubownej. Zachęcam wszystkie firmy do systematycznej pielęgnacji należności, żeby nie dopuszczać do znacznego przeterminowanie należności. Jeśli jednak tak już się stało, ustalmy kiedy należność ulega przedawnieniu i nie możesz jej dochodzić przed sądem.

Generalny okres przedawnienia roszczeń związanych z działalnością gospodarczą reguluje art. 118 kodeksu cywilnego i wynosi on 3 lata. Generalny, bo tylko jeśli przepis szczególny nie stanowi inaczej. A tych szczególnych przepisów niestety jest bez liku, o czym niżej. 

W praktyce, 3-letni okres przedawnienia dla firm obowiązuje w przypadku:

 1. Odpowiedzialności z tytułu prowadzonej działalności, np. wadliwie wykonanej usługi,
 2. Odsetek, jeśli należność główna została zapłacona.
 3. Rekompensat z tytułu dochodzenia należności.

Koniec biegu okresu przedawnienia dla takich należności przypada z końcem roku kalendarzowego w którym należności uległy przedawnieniu.

Dla większości firm okres przedawnienia należności wynosi 2 lata od terminu wymagalności. To ten okres obowiązuje dla należności z tytułu sprzedaży, a więc większości faktur.

Dla tych należności koniec biegu okresu przedawnienia również przypada z końcem roku kalendarzowego w którym należności uległy przedawnieniu.

Najkrótszy okres przedawnienia należności występuje z tytułu umów przewozu i spedycji, dla których wynosi on tylko 1 rok. Nie dość, że jest to najkrótszy z okresów przedawnienia, to jeszcze sposób jego wyznaczenia w praktyce dodatkowo go skraca:  

 1. Dla firm transportowych i spedycji okres przedawnienia nie jest on liczony o terminu wymagalności faktury, tylko od dnia dostarczenia przesyłki lub wykonania zlecenia,
 2. Okres przedawnienia liczony jest z zachowaniem 1 roku, ale bez skutku na koniec roku kalendarzowego w którym należność uległa przedawnieniu, jak ma to miejsce w przypadku większości należności firmowych.

Jak przerwać bieg okresu przedawnienia:

 1. Kierując sprawę do sądu:
  1. Poprzez wniosek o wydanie nakazu zapłaty,
  2. Poprzez zawezwanie do próby ugodowej,

Czym te drogi różnią się od siebie?

Wniosek o wydanie nakazu zapłaty to standardowe postępowanie sądowe. Musisz wnieść wszystkie dowody i ponieść związane z tym opłaty. W przypadku wygranej sprawy w sądzie, wynikiem będzie wydanie przez sąd nakazu zapłaty, z którym możesz pójść do komornika.

Zawezwanie do próby ugodowej to czynność prostsza i tańsza. Teoretycznie, zawarta przed sądem ugoda ma moc nakazu zapłaty, ale w praktyce strony rzadko dochodzą do porozumienia przed sądem. Sądy z reguły wydają postanowienie, że do ugody nie doszło a od tej daty na nowo liczony jest okres przedawnienia.

 1. Pozyskując pisemne uznanie roszczenia od dłużnika, np. harmonogram spłaty należności z odpowiednią klauzulą, którego wzór dostępny jest w kolumnie po prawej w dziale windykacji,
 2. Wszczynając mediację. Teoretycznie, ugoda zawarta przed mediatorem ma moc nakazu zapłaty, ale podobnie jak w przypadku zawezwania do próby ugodowej, dłużnicy niechętnie poddają się negocjacjom.
Kim jestem s
Przedsiębiorca, licencjonowany doradca inwestycyjny (licencja KNF nr 436), tata.

Zatorami płatniczymi zajął się z potrzeby. Dla siebie. W poprzedniej firmie, której był wspólnikiem, były problemy ze ściągalnością należności. Kilka rozmów z Klientami, którzy prowadzili swoje firmy i te same problemy. Częste narzekania na zatory płatnicze. I tak, z potrzeby, narodził się Monitoring Płatności.

Od przedsiębiorcy dla przedsiębiorców.

Dowiedz się więcej
© Monitoring Płatności | Strona zaprojektowana przez PatrykDomanski.design