Poradnik

Dlaczego droga sądowa jest kosztowna?

Teoretycznie za koszty dochodzenia należności płaci dłużnik. Inaczej myślą jednak Ci, którzy wprawdzie dostali nakaz zapłaty, ale komornikowi nie udało się nic ściągnąć.

Za wytoczenie powództwa trzeba zapłacić. Niestety, za wszystko najpierw płaci wierzyciel, który nie może doprosić się zapłaty od swojego klienta, a dopiero po wygranym procesie dłużnik zostaje zobowiązany do pokrycia jego kosztów. 

Znajomość wysokości kosztów urzędowych i stawek minimalnych może pomóc przy wyborze pełnomocnika procesowego. Cały proces inicjuje pozew przygotowany z reguły przez pełnomocnika, więc zacznijmy od przepisów regulujących jego wynagrodzenie.

W sprawach o wydanie nakazu zapłaty mogą reprezentować swoich klientów adwokaci, radcowie prawni oraz zarządcy majątku i osoby pozostające w stosunku stałego zlecenia. Wynagrodzenie adwokatów i radców jest uprzywilejowane, ponieważ przepisy regulują minimalną wysokość tego wynagrodzenia. 

Minimalne wynagrodzenie adwokatów reguluje rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokatów i jest ono zależne od wartości przedmiotu sporu:

 1. Do 500 PLN – 120 PLN; 
 2. powyżej 500 PLN do 1500 PLN – 360 PLN; 
 3. powyżej 1500 PLN do 5000 PLN – 1200 PLN; 
 4. powyżej 5000 PLN do 10 000 PLN – 2400 PLN; 
 5. powyżej 10 000 PLN do 50 000 PLN – 4800 PLN; 
 6. powyżej 50 000 PLN do 200 000 PLN – 7200 PLN; 
 7. powyżej 200 000 PLN – 14 400 PLN. 

Minimalne wynagrodzenie radców prawnych reguluje rozporządzenie w sprawie opłat za czynności radców prawnych. Jest ono trochę niższe niż adwokatów i również jest zależne od wartości przedmiotu sporu:

 1. do 500 PLN‒ 60 PLN; 
 2. powyżej 500 PLN do 1500 PLN ‒ 180 PLN; 
 3. powyżej 1500 PLN do 5000 PLN ‒ 600 PLN; 
 4. powyżej 5000 PLN do 10 000 PLN ‒ 1200 PLN; 
 5. powyżej 10 000 PLN do 50 000 PLN ‒ 2400 PLN; 
 6. powyżej 50 000 PLN do 200 000 PLN ‒ 3600 PLN; 
 7. powyżej 200 000 PLN ‒ 7200 PLN. 

Jest to oczywiście wynagrodzenie minimalne. Rozporządzenia nie zabraniają pobierać wyższych opłat i często zdarza się, że cenniki kancelarii ją przewyższają. Warto porównać ofertę prowadzenia postępowania z wynagrodzeniem wynikającym z rozporządzenia, bo w praktyce kwotę przewyższającą wynagrodzenie minimalne wierzyciel pokrywa z własnej kieszeni.

Przykład:

Dnia 18.02.2020 firma Meble ze skrzynek Sp. z o.o. kupiła od firmy Sady Jabłkowe Sp. z o.o. drewniane skrzynie za kwotę 10 000 PLN. Termin wymagalności faktury wystawionej przez Sady Jabłkowe Sp. z o.o. przypadał dnia 20.03.2020, jednak należność nie została uregulowana. Dnia 20.09.2020 firma Sady Jabłkowe Sp. z o.o. zdecydowała się skierować sprawę do sądu.

Szczegółowe wyliczenie wartości przedmiotu sporu, obejmujące sposób obliczenia odsetek i rekompensaty znajdziesz w tej publikacji. Saldo zadłużenia na dzień 20.03.2020 wynosi 10 845,84 PLN.

Obowiązujące minimalne wynagrodzenie za poprowadzeni sprawy wynosi:

Jeśli reprezentuje Cię adwokat:Jeśli reprezentuje Cię radca prawny:
4800 PLN2400 PLN

Jak widać, różnica wynagrodzenia jest znaczna. Teoretycznie, wynagrodzenie Twojego pełnomocnika powinien zapłacić dłużnik i mógłbyś nie brać go pod uwagę. Jednak w praktyce nie ma ono dla Ciebie znaczenia tylko wtedy, kiedy komornikowi uda się je ściągnąć z dłużnika.

Drugim kosztem jest opłata sądowa. Dla spraw przekraczających 20 000 PLN opłata wynosi 5% wartości przedmiotu sporu. Na szczęście, została określona maksymalna wysokość opłaty na poziomie 200 000 PLN, choć to w dalszym ciągu sporo jak dokument urzędowy. Dla spraw o zapłatę niższych kwot opłata jest widełkowa:

 1. do 500 PLN – w kwocie 30 PLN;
 2. ponad 500 PLN do 1500 PLN – w kwocie 100 PLN;
 3. ponad 1500 PLN do 4000 PLN – w kwocie 200 PLN;
 4. ponad 4000 PLN do 7500 PLN – w kwocie 400 PLN;
 5. ponad 7500 PLN do 10 000 PLN – w kwocie 500 PLN;
 6. ponad 10 000 PLN do 15 000 PLN – w kwocie 750 PLN;
 7. ponad 15 000 PLN do 20 000 PLN – w kwocie 1000 PLN.

W szczególnych przypadkach, możesz jeszcze ponieść koszt powołania biegłego sądowego. Zadaniem biegłego jest przygotowanie dokumentacji, która pozwoli sądowi rozstrzygnąć sprawy wymagające specjalistycznej wiedzy, np. wyliczenia kwoty należnego odszkodowania z tytułu niewywiązania się kontrahenta z umowy.

Wszystkie koszty w przypadku wygranej sprawy zostaną Ci zasądzone, ale najpierw musisz je zapłacić. Dopiero po wygranej sprawie, możesz dochodzić wszystkich kosztów z majątku dłużnika, o ile Twój dłużnik majątek ten posiada. 

Kim jestem s
Przedsiębiorca, licencjonowany doradca inwestycyjny (licencja KNF nr 436), tata.

Zatorami płatniczymi zajął się z potrzeby. Dla siebie. W poprzedniej firmie, której był wspólnikiem, były problemy ze ściągalnością należności. Kilka rozmów z Klientami, którzy prowadzili swoje firmy i te same problemy. Częste narzekania na zatory płatnicze. I tak, z potrzeby, narodził się Monitoring Płatności.

Od przedsiębiorcy dla przedsiębiorców.

Dowiedz się więcej
© Monitoring Płatności | Strona zaprojektowana przez PatrykDomanski.design