Poradnik

Jak pokazać, że sprawa jest poważna – klienci

Co zrobić, kiedy kontrahent nie dotrzymuje obietnic i uporczywie unika kontaktu? Pomocni mogą być klienci.

Pozyskanie nowego klienta i nawiązanie relacji biznesowej to w każdej firmie piękny moment. Warto jednak, dla higieny funkcjonowania organizacji, jasno określić granice, których przekroczenie oznacza zakończenie relacji biznesowej. Warto określić ten moment, bo zbytnie ustępstwa w biznesie bywają kosztowne i w wielu firmach mogą być przeszkodą do dalszego rozwoju.

Jeśli Twój kontrahent nie wywiązuje się ze swojego zobowiązania względem Ciebie, nie dotrzymuje obietnic i unika kontaktu, to może być ten moment. Zanim puszczą Ci nerwy, warto sprawdzić warunki transakcji handlowej. Z reguły nie wykluczają one cesji wierzytelności, czyli jej sprzedaży, a to być może daje Ci ciekawą możliwość odzyskania pieniędzy. 

Sprawa w sądzie może trochę potrwać. O przyspieszaniu postępowań sądowych i obniżaniu ich kosztów pisałem w publikacji jak oszczędzić ¾ kosztów sądowych i tyle samo czasu, ale jeśli nie masz możliwości przeprowadzenia sprawy w trybie nakazowym, to postępowanie może być przewlekłe i może sporo kosztować. W dodatku nakaz zapłaty nie zawsze prowadzi do odzyskania pieniędzy. Większość postępowań jest nawet umarzana jako bezskuteczna.  

O poszukiwaniu nabywców przez giełdy wierzytelności pisałem w tej publikacji, ale teraz chciałbym skupić się na możliwości odzyskania należności, kiedy wiesz o swoim kontrahencie trochę więcej. 

Niektóre firmy działają w hermetycznym środowisku, np. na lokalnym rynku. Wszyscy wszystkich znają i dużo o sobie wiedzą. Czasem firmy wiedzą z kim ich dłużnicy regularnie współpracują. Możesz porozmawiać z kontrahentem Twojego dłużnika o sprzedaży wierzytelności, którą dysponujesz. Jeśli dojdzie do transakcji, na mocy §498 kodeksu cywilnego będzie on mógł dokonać potrącenia kupionej od Ciebie wierzytelności we wzajemnych rozliczeniach z Twoim byłym dłużnikiem. 

Jak to może się opłacać?

  1. Po pierwsze zyskujesz czas. Za sprzedaną wierzytelność dostajesz pieniądze od razu, nie czekasz miesiącami na nakaz zapłaty i nie ponosisz związanych z nim kosztów ani ryzyka umorzenia postępowania egzekucyjnego.
  1. Po drugie, masz prawo doliczyć odsetki w wysokości 10% plus stopa referencyjna NBP obowiązująca pierwszego dnia półrocza.

Przykład:

Dnia 18.02.2020 firma Meble ze skrzynek Sp. z o.o. kupiła od firmy Sady Jabłkowe Sp. z o.o. drewniane skrzynie za kwotę 10 000 PLN. Termin wymagalności faktury wystawionej przez Sady Jabłkowe Sp. z o.o. przypadał dnia 20.03.2020, jednak należność nie została uregulowana. Dnia 20.09.2020 firma Sady Jabłkowe Sp. z o.o. naliczyła odsetki w następujący sposób:

Termin wymagalności faktury przypadał na piątek 20.03.2020 r. Art. 481 kodeksu cywilnego uprawnia wierzyciela do odsetek za czas opóźnienia, bez względu na dni robocze, więc należą się one od soboty 21.03.2020. 

Wyjątek reguluje art. 115 kodeksu cywilnego. Jeśli termin wymagalności przypada w święto lub dzień ustawowo wolny od pracy, jest on przesuwany na pierwszy dzień roboczy.  

Przykład:

Jeśli termin wymagalności faktury wypada w sobotę, na mocy art. 115 kodeksu cywilnego jest on przesuwany na poniedziałek. Tym samym odsetki mogą zostać naliczone od wtorku.

Odsetki wynoszą 10% plus stopa referencyjna NBP, która obowiązywała pierwszego dnia półrocza, czyli 01.01.2020. Tego dnia stopa NBP wynosiła 1,5%, a więc odsetki liczymy w wysokości 11,5% rocznie.

Odsetki od dnia 21.03.2020 do dnia 30.06.2020 wynoszą:

(10 000 PLN x 11,5% x 101 dni) / 365 =  318,22 PLN

Dnia 01.07.2020 obowiązująca stopa referencyjna NBP wynosiła 0,1%, więc dla tego półrocza odsetki wynoszą 10,1% rocznie. 

Odsetki od dnia 01.07.2020 do dnia 20.09.2020 wynoszą:

(10 000 PLN x 10,1% x 81 dni) / 365 = 224,14 PLN

Sumaryczna wartość odsetek wynosi zatem 542,36 PLN.

  1. Po trzecie, masz prawo doliczyć rekompensatę. Zgodnie z art. 10 ust. 1 Ustawy o przeciwdziałaniu zatorom płatniczym, dzień po terminie możesz doliczyć:
  • 40 EUR jeśli należność wynosiła do 5 000 PLN,
  • 70 EUR jeśli należność wynosiła od 5 000 PLN do 10 000 PLN,
  • 100 EUR jeśli należność wynosiła powyżej 10 000 PLN.

W naszym przykładzie faktury na kwotę 10 000 PLN rekompensata wynosi 70 EUR. Należy ją przeliczyć na złote po średnim kursie NBP ogłoszonym ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego termin wymagalności.

Przykład:

Faktura w kwocie 10 000 PLN miała termin wymagalności 20.03.2020, więc należy ją przeliczyć na złote po kursie obowiązującym dnia 28.02.2020 w wysokości 4,3355 PLN.

70 EUR x 4,3355 = 303,49 PLN

W sumie należność wynosi 10 845,84 PLN:

  • nominał w kwocie 10 000 PLN,
  • odsetki w kwocie 542,36 PLN,
  • rekompensata w kwocie 303,49 PLN

A teraz sedno Twojej propozycji – możesz sprzedać dług za kwotę 10 000 PLN i odzyskać swoją należność od razu i bez kosztów. Twój klient z kolei może dokonać kompensaty wzajemnego zobowiązania w kwocie 10 845,84 PLN. Dla Ciebie to szybka gotówka, a dla Twojego klienta szybki zysk bez ryzyka.

Kim jestem s
Przedsiębiorca, licencjonowany doradca inwestycyjny (licencja KNF nr 436), tata.

Zatorami płatniczymi zajął się z potrzeby. Dla siebie. W poprzedniej firmie, której był wspólnikiem, były problemy ze ściągalnością należności. Kilka rozmów z Klientami, którzy prowadzili swoje firmy i te same problemy. Częste narzekania na zatory płatnicze. I tak, z potrzeby, narodził się Monitoring Płatności.

Od przedsiębiorcy dla przedsiębiorców.

Dowiedz się więcej
© Monitoring Płatności | Strona zaprojektowana przez PatrykDomanski.design